ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಮುಖವನ್ನು 11,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮರುರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ – ಫಸ್ಟ್‌ಪೋಸ್ಟ್

Translating…

We’re sorry, we seem to have lost this page, but we don’t want to lose you. Report the broken link here.

News Reporter