ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಉಚಿತ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ – ನಿಂಟೆಂಡೊ ಲೈಫ್

Translating…

Download it today

Smash Ultimate

To add some extra value to the Switch Online subscription, Nintendo has been releasing free challenge packs for Super Smash Bros. Ultimate. The second one has now been released. Provided you have an active online subscription, you’ll be able to redeem this from the Switch eShop right away.

Spirit Board Challenge Pack 2 gives you a bit of a boost with the following items: 1500 SP, Rematch x 5, Damage 50% x 5, Weaken Minions x 5 and Health Draing x 5. Again, this is a free offer available exclusively to online members. Download this 20 MB pack and then boot up the game to receive these in-game rewards.

Item 5

In case you’re wondering, the first pack was released alongside the Hero and Version 4.0.0. It includes 1500 SP, Shuffle All x10, All Primaries x 10 and All Supports x 10.

Would you like to see more freebies like this offered to Nintendo Switch Online subscribers? Are you still collecting spirits in Super Smash Bros. Ultimate? Leave a comment below.

[via nintendoenthusiast.com]

News Reporter